Moms: inkl. exkl.

Företaget

Gidös Maskin AB är ett av Sveriges ledande företag inom traktordemonteringar. Verksamheten har under senare år kommit att omfatta även demontering av tröskor, entreprenadmaskiner och vall-skördemaskiner.

Nyförsäljning av traktor- och entreprenaddelar är en annan del av verksamheten. I verkstaden repareras främst tyngre fordon.

Växte från enmansverksamhet till familjeföretag

Företaget grundades 1983 Lars Gidö. Det började i liten skala med endast en anställd. I dag är Gidös Maskin ett familjeföretag, som drivs av sonen Johan.

Gidös Maskin ligger på Sveriges ostkust i Ålem, mittemellan Kalmar och Oskarshamn. Företaget har ett attraktivt läge endast ett hundratal meter från E22:an.

Gidös och miljön

Verksamheten med att ta emot uttjänta motordrivna fordon för avfallsåtervinning bör betraktas som miljöpositivt genom att det utförs under kontrollerade former och bidrar till den totala resurshushållningen.

Demonteringshallen är utformad för att uppfylla gällande normer och krav, det vill säga avloppet är försett med slam- och oljeavskiljning innan anslutning till det kommunala nätet. Spilloljor och dylikt förvaras i för ändamålet avsett utrymme, miljörummet.

Arbetet med demontering sker med egenkontroll och fastlagda rutiner och allt avfall transporteras bort från platsen av för ändamålet certifierade företag.

Senast inkommet för demontering

 

Deutz 6006

 

Claas Rollant 375 

 

IH 956 XL

 

John Deere 4055

 

 

Volvo BM A20 Dumper